SCHLÜTER arrow Schlüter-TROBA-LINE
Schlüter-TROBASchlüter-TROBA-PLUS

Schlüter-TROBA-LINE


Balkon ve teras su yalıtımlarında yapı elemanlarına, kapı elemanlarına veya duvar bağlantılarına yeterli bağlantı yüksekliği genelde bulunmaz.
DIN 18 195, bölüm 5, 7.1.6’ya göre su yalıtımı, zemin kaplamasının üst kenarı üzerinden 15 cm yukarıya çıkmalıdır.
Öyleki bu DIN spesifikasyonuna göre, kapı bağlantılarında 15 cm yüksekliğinde eşik gereklidir. Bununla beraber, düz çatı şartnamelerine göre eğer uygun ölçülerde su tahliyesi sağlanırsa bundan sapmaya müsaade edilir. Burada Schlüter-TROBA-LINE uygulaması, düşük kottaki bağlantı yüksekliğinde su tahliyesini sağlar.
Schlüter-TROBA-LINE-TL, delikli U-şekilli üst parça ve delikli U-şekilli alt parçadan oluşur ve Schlüter-TROBA veya Schlüter-TROBA-PLUS yüzey drenajı üzerine yerleştirilir.
Schlüter-TROBA-LINE-TLR, destek çerçevesi içine sokulmuş olan drenaj ızgaradan oluşur. Ayarlanabilir ayağı döndürerek, drenaj ızgara kaplamanın yüksekliğine uygun olarak ayarlanır. Bu sayede TROBA-LINE-TLR’nin 70 mm’den 110 mm’ye kadar tüm yükseklikler ayarlanabilir.
Birikmiş olan su, drenaj kanalındaki açıklıklardan akar, kaplama grubu ve su drenaj çıkışındaki su yalıtımlı membran arasında monte edilmiş olan drenaj folyosundan akarak su yalıtımlı tabakaya gelir.
Birikmiş olan su, alt ve üst kısımlardaki deliklerden kanala ve su yalıtım membranına akar. Buradan da, su yalıtım membranı ve kaplama konstrüksiyonu arasında serilmiş olan olan yüzey altı drenaj tabakası vasıtasıyla akar. Böylece, su kapı alanlarında veya düşük kottaki yapı yüksekliğindeki diğer yerlerde birikmez.