SCHLÜTER arrow Schlüter-DITRA
Schlüter-DILEX-MP/-MPVSchlüter-KERDI-BOARD

Schlüter-DITRA


Schlüter-DITRA, kırlangıç kuyruğu şeklindeki karesel oluklu yapısıyla, arka yüzeyi elyaf donatılı polietilen yalıtım membranıdır.Seramik uygulamaları için tasarlanmış olan Schlüter-DITRA, su yalıtım membranı, arkada kalan nemde buhar basınç dengeleyici tabaka ve problemli zeminlerde ayırıcı tabaka olarak hizmet eder.
Schlüter-DITRA’yı yapıştırmak için zemin üzerine uygun seramik yapıştırıcısını 3 x 3 mm taraklı mala ile sürün. Schlüter-DITRA’nın alt tarafındaki elyaf donatı tüm yüzeyiyle tamamen yapıştırılmalıdır, burada yapıştırıcıdaki örgü mekanik ankrajı sağlar.
Seramik kaplama direkt Schlüter-DITRA’nın üzerine döşenir, burada Schlüter-DITRA membranın karesel boşluklarındaki seramik yapıştırıcısına ankrajlanır. Schlüter-DITRA üzerine sıva veya şap gibi kaplama malzemeleri de uygundur.

Fonksiyonların özeti:
a) Su izolasyonu
Schlüter-DITRA, büyük ölçüde su buharı difüzyonunu engelleyen su geçirimsizpolietilen yalıtım membranıdır. Duvar birleşimleri veya yapı elemanları bağlantıları usulüne göre yapıldığında Schlüter-DITRA ile basınçlı olmayan suya karşı yalıtım sağlanır. Böylece Schlüter-DITRA, zemin konstrüksiyonunu işleyen rutubet nedeniyle meydana gelen hasarlara karşı veya agresif maddelere karşı korur.

b) Buhar basınç dengeleyici
Schlüter-DITRA’nın altındaki birbirine bağlı açık hava kanalları, alt tabakadaki rutubetin buharlaşmasını ve böylece buhar basıncının nötr hale gelmesini sağlar.

 

c) Ayırma
Schlüter-DITRA kaplamayı zeminden ayırır ve böylece seramik kaplama ve zemin arasındaki çeşitli şekil değişikliğine neden olan gerilimler nötralize olur. Aynı şekilde zemindeki kılcal çatlaklar örtülerek seramik kaplamaya taşınması önlenir.

Schlüter-DITRA için uygun zeminler:
Beton
Beton, prizini alırken uzunlamasına şekil değişikliğine maruz kalır. Betonunun tam olarak oturması en az 6 ila 12 ay kadar sürer. Schüler-DITRA, seramik kaplaması ve beton arasındaki oluşan gerilmeleri absorbe ederken, seramik döşeme direkt  beton yeterli derecede sertleştikten sonra  uygulanabilir. Schlüter-DITRA duvar bölgesinde de sıva v.b. için taşıyıcı membran olarak uygulanabilir.

 

Çimento şap / Sıcak şap
Geçerli olan standartlara göre şap, seramiğin uygulanmasından önce en az 28 gün prizini almalıdır. Bununla beraber özellikle yüzen şaplar ve sıcak şaplar, daha sonra da yük gerilmeleri veya sıcaklık değişikliklerinden dolayı şekil değişikliğine veya çatlak oluşumuna meyillidir. Schlüter-DITRA uygulamasında, taze şap veya sıcak şap üzerinde yürünebilir hale gelir gelmez seramikler döşenebilir. Yerden ısıtma, seramik döşeme bitiminden 7 gün sonra kademeli olarak her gün +5 oC artırılarak ısıtılabilir.

Anhidrit şaplar
Anhidrit şap, seramik uygulamasında genel kurallara göre yalnızca max. 0,5 CM-% kalan neme sahip olmalıdır. Bundan başka özel ön işlemden sonra özel seramik yapıştırıcısı uygulanmalıdır.Schlüter-DITRA’nın kullanılmasıyla, yeterli derecede taşıyıcı zeminde, kalan nemi ölçmeksizin seramik kaplama yapılabilir.Schlüter-DITRA’nın yapıştırılması hidrolik veya zemine uygun yapışıtırıcıyla sağlanır.

Duvar
Tuğla taşlar, kireç kum taşı, çimento bileşimli taşlar, gas beton veya benzer unsurları içeren duvarlar, esas itibariyla zemin olarak Schlüter-DITRA için uygundur. Engebelikler önceden düzlenmelidir.Her şeyden önce tadilat veya ek bina ve binanın değiştirilmesinde, çok defa sınır yüzeyinde farklı şekil değişikliği nedeniyle çatlamaya elverişli olan çeşitli malzemelerden oluşan zeminler oluşturur. Schlüter-DITRA ile gerilmeler ve çatlamalar seramik kaplamasına iletilmez.

 

Alçı sıva / taş
Alçı zeminler bilinen kurallara uygun kontrolden sonra kuru diye tanımlanır,üst yüzey gerekirse astar boyasıyla ön işlemden geçirilir. Schlüter-DITRA’nın yapışması hidrolik veya zemine uygun seramik yapıştırıcısıyla sağlanır.

 

Balkonlar/ Balkon tadilatları
Schlüter-DITRA balkon üzerine seramikle beraber su yalıtımı olarak uygulanabilir. Balkonlarda her şeyden önce çok sık ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz kalması nedeniyle meydana gelen zemin ve kaplama arasındaki gerilimler, Schlüter-DITRA ile nötralize edilir.Yeterli eğimin olması ve eski kaplamanın yeteri kadar taşıyıcı olması şartıyla mevcut kaplama konstrüksiyonu, tadilat durumlarında direkt zemin olarak kullanılabilir.
Schlüter-DITRA eski ve çatlak seramik döşemeleri üstüne yapıştırılmadan önce, oynayan seramikler çıkartılmalı ve geri kalan boşluklar uygun harçla doldurulmalıdır.

Sentetik döşemeler ve kaplamalar
Üst yüzey esas olarak taşıyıcı ve Schlüter-DITRA’nın taşıyıcı elyafını ankrajlayabilecek uygun yapıştırıcının üstüne yapışmasını sağlamalı veya ön işlemden geçirilmiş olmalıdır.

 

Kontrplak ve sunta plakalar
Bu malzemeler özellikle rutubet etkisiyle (kuvvetli değişken hava rutubetiyle de) şekil değişikliğine maruz kalırlar. Bu yüzden kontrplak veya sunta plakalar neme dayanıklı su geçirimsiz hale getirilmelidir. Plakalar esas itibariyle hem duvar zemini olarak hem de yer zemini olarak uygulanabilir. Plakaların kalınlığı, uygun taşıma konstrüksiyonuyla bağlantısında yeterli derecede formu bozulmayacak şekilde seçilmelidir. Montajı uygun az aralıklarla vidalayarak sağlayın. Birleşim yerleri birbirne geçme bağlantıyla yapılır ve yapıştırılmalıdır.Yanındaki yapı elemanına geçişte yaklaşık 10 mm’lik kenar derzleri bırakılmalıdır. Schlüter-DITRA, seramik kaplamasıyla arasında meydana gelen gerilmeleri nötralize eder ve ayrıca rutubetin işlemesini önler. Ahşap döşeme tahtalı zeminlerİlave tabaka olarak üzerine kontraplak ve suntadan oluşan plakaların döşenmesi tavsiye olunur. Düzgün olmayan zeminler uygun düzleme malzemesiyle aynı seviyeye getirilir.

 

Dökme asfalt
Schlüter-DITRA örneğin iç ve dış alanlardaki dökme asfalt gibi bitümlü, taşıyıcı zeminler üzerine seramik kaplama döşenmesine imkan sağlar. Üst yüzey yapışmayı önleyecek maddelerden arındırılmalıdır. Schlüter-DITRA’nın yapışması için genellikle yapay kaplamalarda kullanılan uygun hidrolik bileşimli yapıştırıcı kullanılır.