SCHLÜTER arrow Schlüter-DILEX-EKE
Schlüter-DILEX-EKSchlüter-DILEX-EMP

Schlüter-DILEX-EKE


Schlüter-DILEX-EKE esnek, tek parçalı yumuşak-sert PVC den oluşan duvar iç köşeleri veya zemin/duvar bağlantıları için yüzer şap olmayan zeminlerde kullanılan köşe profilidir.

Schlüter-DILEX-EKE, duvar iç köşeleri için tek parçalı köşe profilidir. Yüzer şap olmayan zeminlerde, Schlüter-DILEX-EKE esnek zemin/ duvar bağlantısı  olarak da kullanılabilir.
Trapez şeklinde delikli yan kanatları, seramik kaplama altındaki yapıştırıcıya sıkıca ankrajlanır.

Profilin bir kanadında,  kesilmiş seramik kenarlarının içine sokulabileceği kanal tasarlanmıştır. Görünen hareket bölgesi sadece 5 mm genişliğindedir. Bu 5 mm genişliğindeki bölgenin beklenen haraketler için yeterli olup olmadığı ilgili projede incelenmelidir