SCHLÜTER arrow Schlüter-BARA-RK
Schlüter-BARA-RAMSchlüter-BARA-RTK

Schlüter-BARA-RK


Schlüter-BARA-RK, balkon ve teras döşeme konstrüksiyonlarının açıkta kalan kenar bölgeleri için bitiş profilidir.
Profil, açıkta kalan şap kenarını ufalanma ve dağılmalara karşı korurken temiz kenar görünümü sağlar. İleriye doğru çıkıntılı damlalıklı kenar, yükün dağıtılmasını sağlayan tabakanın altına monte edilmiş olan Schlüter-TROBA yüzey drenaj sisteminin açıkta kalan kenarlarını kapatır.
Şapın uygulanması esnasında, profilin üst kenarı şapın yüksekliğini ayarlamak için kullanılırken Schlüter-BARA-RK’nın trapez delikli tespit kanadı sıkı şekilde şapa gömülür. Yüzey drenajı olarak hizmet görmekte olan Schlüter-TROBA veya Schlüter-TROBA-PLUS, araya sızan suyun şap tabakasında birikmesini önlemek için su yalıtımı ve şap tabakası arasına döşenmelidir.
Eğer Schlüter-DITRA döşenecekse, şap seviyesi profilin üstünden 3 mm aşağıda olmalıdır. Schlüter-DITRA seramik kaplamasını şaptan ayırıp özellikle termik değişikliklerden oluşan farklı çalışmaların meydana getirdiği gerilimleri nötralize eder. İlave olarak, üst yüzeydeki seramik kaplamasıyla birlikte Schlüter-DITRA bileşik su yalıtımı sağlar.