ACO arrow HDPE
Gömme RezervuarlarHidro Masaj Kontrol Panelleri

HDPE


Tüm Pissu tesisatı için komple bir sistem Geberit pissu tesisat sistemi, pissu için talep edilen en yüksek kaliteye sahiptir. Evsel atıksu-Endüstri ve toprak altı tesisatlarına uygundur. Herşeyden önce Endüstri ve Laboratuar tesisatlarında ürünün tüm avantajlarını kullanabilirsiniz. Yüksek ısıya ve kuvvetli kimyasallara karşı dayanıklıdır.Geberit PE malzemesinin özelliklerinden dolayı toprak altı ve köprü drenajlarında sorunsuz olarak kullanılabilirler. Geberit PE dış sızmalara ve kırılmaya karşı dirençlidir.Toprak hareketlerine ve sarsıntılara karşı elastiktir. Sovent, havalık tesisatı gerektirmeyen bir ürün Geberit ürün yelpazesi, yüksek binalarda havalık tesisatı gerektirmeyen bir fittings ile uygulamada kolaylık, kullanımda konfor sağlayan bir sistem olan SOVENT sistemini de kapsamaktadır. Tam havalıklı sistem; yani her tesisat elemanından bir hattın ayrı bir havalık kolonuna bağlanması ve ana kolondada bir bağlantı yapılması esasına dayanan sisteme alternatif olan bu Sovent sistemi, boru tesisatlarının daha az yer işgal etmesi ve aynı performansı göstermesi ile gerçek bir alternatifdir.Bu ürünün kullanılması, mimari uygulamalarda da vesneklik sağlar.

alt